Samenwerken, Kwaliteit, Ondernemend, Professioneel & Efficiënt

Loopbaan

Na mijn opleiding aan de HTS Ruimtelijke Ordening en Planologie in Utrecht, waar ik met lof ben afgestudeerd, ben ik in 1988 gestart bij het grondbedrijf van de gemeente Den Haag. Een zeer boeiende en leerzame periode. Niet alleen omdat je direct verantwoordelijk werd gemaakt voor de aan jouw toevertrouwde projecten, maar ook omdat het de bloeiperiode van de stadsvernieuwing betrof. Bij de gemeente Den Haag was ik verantwoordelijk voor zowel het opstellen en bewaken van grondexploitaties als voor de voortgang van het grondproductieproces. Parallel aan mijn werk deed ik de doctoraal studie Sociale Geografie aan de Universiteit in Utrecht. Met als specialisatie Economische Geografie ben ik in 1991 cum laude afgestudeerd.

Begin 1992 ben ik overgestapt naar de gemeente Tilburg om daar de rol als ontwikkelaar van binnenstedelijke projecten vorm te geven. De gemeente had een aantal stedenbouwkundige plannen van gerenommeerde architecten zoals Jo Coenen en Mels Crouwel die uitgevoerd moesten worden.

Eind 1995 lokte de marktsector en ben ik overgestapt naar Van Wijnen Zuid b.v.. Binnen dit, toen nog jonge bedrijf, kreeg ik de kans om een ontwikkelbedrijf op te zetten. Met de goede reputatie van Van Wijnen, de economische wind in de rug en een beetje van mezelf groeide dit voortvarend. Per 1 januari 2000 werd ik benoemd tot statutair directeur van Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid b.v. 

In de daaropvolgende jaren werd het bedrijf uitgebouwd tot een vooraanstaande ontwikkelende aannemer in Brabant en Limburg, met projecten in haar hele marktgebied. Als belangrijkste acquisitie in die periode geldt de ontwikkeling van stadsdeel Suytkade in Helmond. Dit project behelst de transformatie van een oud 25 ha groot industrieterrein tot nieuw stadsdeel met woningen, kantoren, onderwijs, sport en leisure.

Na 10 jaar voor Van Wijnen werkzaam te zijn geweest wilde ik de bakens verzetten. Reden om begin 2006 als directeur over te stappen naar WPM Planontwikkeling b.v.. Bij WPM gaf ik leiding aan 35 medewerkers in 3 business units: Consultancy, Planontwikkeling en Commercie en Verhuur. Hoewel ik zeker op winkelgebied mijn kennis en ervaring heb kunnen verrijken bleef latent de wens van het zelfstandig ondernemerschap aanwezig. Reden waarom ik besloten heb om per 1 oktober 2007 dit ondernemerschap een kans te geven door middel van een nieuw opgerichte onderneming: Skope Vastgoed b.v..  

Hoewel de vastgoedsector door een diepe crisis is gegaan heb ik mijzelf, mede dankzij het vertrouwen van mijn opdrachtgevers, staande weten te houden en bestaat Skope Vastgoed b.v. inmiddels al weer bijna 15 jaar. 

Naast mijn activiteiten voor Skope Vastgoed b.v. ben ik sinds augustus 2020 als deeltijd-docent Ruimtelijke Ontwikkeling, Projectontwikkeling en Vastgoedrekenen bij de Associate Degree Academy van Avans Hogeschool, afdeling Built Environment in 's-Hertogenbosch.

 

 

 

Curriculum Vitae

Naam:
drs. ing. J.H.G.C. (Jack) van Rens (1966)
Burgerlijke staat:
gehuwd, 3 kinderen
Woonplaats:
’s-Hertogenbosch
Hobby’s:
zwemmen, theaterbezoek, lekker eten, reizen en duiken als staflid bij duikschool
Opleiding:
HTS Ruimtelijke Ordening en Planologie (1983-1987), met lof afgestudeerd
RUU Economische Geografie (1988-1991), cum laude afgestudeerd
Militaire dienst : Reserve-officier bij opleidingseenheid landmacht (1987-1988)
Cursus:
Bouwprojectmanagement, Euroforum (1993)
Rekenen op vastgoed, NSC (1993)
Leergang Projectontwikkeling, Neprom (1994)
Financieel management in de bouw, BTA (1997)
Proces- en kostenbeheersing, BTA (1997)
Personeelsmanagement, BTA (2000)
Financieel management voor niet-financiële managers, De Baak (2003)
De Nieuwe Manager, Bouwend Nederland (2004-2005)
Masterclass Conceptontwikkeling, Neprom (2005)

Van vakspecialist naar opleider, S&N (2020)

Training:

Onderhandelen, gemeente Den Haag (1991)

Communicatieve vaardigheden, BOB (1998)

Klantgericht handelen, BOB, (1998)

Commerciële vaardigheden, in-company Van Wijnen (1999)
Persoonlijke effectiviteit, Quiris (2006)
Ervaring:
Financieel-economisch planbegeleider, Dienst Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling, gemeente Den Haag (1988-1992)
Projectontwikkelaar, Dienst Publieke Werken, gemeente Tilburg (1992-1995)
Commercieel directiemedewerker, Van Wijnen Zuid b.v. (1995-1997)
Adjunct-directeur, Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid b.v. (1998-1999)
Directeur, Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid b.v. (2000-2005)
Directeur, WPM Planontwikkeling b.v. (2006-2007)
Directeur, Skope Vastgoed (2007-heden)

Docent (parttime), Avans Hogeschool (2020-heden)