Samenwerken, Kwaliteit, Ondernemend, Professioneel & Efficiënt

Skope Vastgoed b.v. is een kleine, flexibele, dienstverlener die door haar opdrachtgevers betrokken wordt bij de ontwikkeling van en advisering over vastgoedprojecten. Onze dienstverlening varieert van korte adviestrajecten tot integrale ontwikkeling. Onze opdrachtgevers vindt u zowel in de private sector als in de publieke sector.  Zo ondersteunen wij onder andere Van Wijnen,  Morres Holding,  De Grutterij, Vrouwenvelde Weert bv, DMG,  Ontwikkelingmaatschappij Eldense Zeeg CV,  -2 NAP Gebiedsontwikkeling  en de VOF Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland bij de ontwikkeling van hun projecten. Daarnaast wordt Skope Vastgoed b.v. door gemeenten ingeschakeld voor second opinions. Vaak met als doel om de marktconformiteit van plannen te toetsen. Zo ondersteunden wij onder andere de gemeenten Almere, Kampen, Utrecht, Vlissingen, Ubbergen en  De Bilt.  Tot slot ontwikkelt Skope Vastgoed BV voor eigen rekening en risico.

De naam Skope is niet willekeurig gekozen. Hoewel het geen afkorting is, kunnen de beginletters geassocieerd worden met een aantal kernwaarden die wij van belang vinden bij de ontwikkeling van projecten:

Samenwerken, Synergie, Snelheid en Slagvaardig
Kwaliteit, Klantgericht, Kansrijk en Kostenefficiënt
Ondernemend, Opportunistisch, Objectief en Onafhankelijk
Professioneel, Prikkelend, Participerend en Partner
Efficiënt, Ervaren en Economisch verantwoord

Mocht u zich herkennen in deze waarden en op grond hiervan met ons van gedachten willen wisselen over advisering over of  ontwikkeling van uw projecten neemt u dan contact met ons op.

 

 

Onze projecten

Skope Vastgoed heeft verschillende vastgoedprojecten lopen in het land. U kunt deze hier bekijken.

Bekijk de projecten